Nasz ogród

Zarząd ROD

Prezes: Katarzyna Mądrowska Janasińska

Zastępca Prezesa : Zbigniew Hanc

Skarbnik: Małgorzata Drożniewska

Sekretarz: Tomasz Dulka

Członek Zarządu: Irena Stoltmann

Członkostwo

Dane

Opłaty

Zgodnie z uchwałami Rady Krajowej oraz uchwałą Walnego Zebrania Działkowiczów w naszym ogrodzie pobiera się następujące składki i opłaty:
Opłaty na rzecz ogrodu - Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Działkowiczów w bieżącym roku wysokość tej opłaty wynosi:

  • składka członkowska PZD za rok  wynosi 6,00zł(płatne do dnia 30 czerwca danego roku )
  • opłata ogrodowa 0,50zł/m2  
  • opłata za wodę 4zł od działki
  • śmieci-opłata roczna 10zł (od działki)

 

  • Opłata energetyczna 10 zł/działkę na rok oraz opłata za zużycie energii elektrycznej wg wskazań licznik (obecnie stawka wynosi 0,54zł za 1 kWh w roku 2020)
  • Opłata wpisowa - uchwalona przez Radę Krajową PZD -w okręgu kujawsko-pomorskim uchwalono wysokość tej opłaty na kwotę 350,00 zł (od roku 2022)(opłata pobierana jest od nowych członków PZD).
  • Opłata inwestycyjna - uchwalona przez Zarząd ROD w wysokości ..........(opłata pobierana jest od nowych członków PZD).
  • Wszystkie opłaty należy wpłacać na konto Rodzinnego Ogrodu Działkowego "PELIKAN" 
  • nr konta 92 8164 0001 0000 0143 2000 0001